یکشنبه 1398/8/19
کد : 69201

کتاب «تدوین مداخلات روانشناختی» منتشر شد

کتاب «تدوین مداخلات روانشناختی؛ مراحل و شیوه‌ها» به همت سازمان چاپ و نشر دارالحدیث به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالحدیث، کتاب تدوین مداخلات روانشناختی مراحل و شیوه‌ها با قلم علی صادقی سرشت، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث تألیف شده است.

با توجه به اقبال روانشناسان به دین در دهه‌های اخیر و نیز اقبالی که بسیاری از پژوهشگران مسلمان روانشناس با تکیه بر مفاهیم و آموزه‌های دینی در مسیر شناخت مفاهیم روانشناختی از نگاه دین و نیز درمان روانشناختی دارند، تحقیقات روانشناختی گوناگونی از نگاه اسلامی در حوزه بالینی شکل گرفته است.

در این میان آنچه کمبودش به چشم می‌خورد نبود شیوه‌نامه‌ای مشتمل بر چارچوبی مشخص و مدون برای تدوین بسته مداخلات است.

اثر حاضر بر آن است که مراحل گام به گام تبدیل شدن ایده نظری به روش درمانی مؤثر را در قالب طرحی نظام‌مند مدنظر قرار دهد و در واقع اقدامات لازم برای ساخت مداخله‌ای روانشناختی را از ابتدای شکل‌گیری پایه‌های نظری مفاهیم تا زمان به کارگیری عملی نتایج پژوهش در اتاق درمان و تثبیت نهایی درمان تبیین کند.

ابتدا آشنایی اجمالی همچون مدل، درمان، مداخله، روان درمانی، مشاوره، تکنیک درسطوح مداخله صورت می‌گیرد و در ادامه در فصل دوم به مباحث مقدماتی در تدوین راهنمای مداخلات اشاره می‌شود. در فصل سوم راهنمای عملیاتی برای تدوین طرح نمای مداخلات بررسی خواهد شد.

در فصل چهارم مدل مرحله‌ای عرضه می‌شود که بر اساس آن مراحل لازم برای وارد کردن راهنمای درمانی محقق ساخته به چرخه اثبات اصل امکان، کارآمدی، اثربخشی و کارایی محل بحث قرار می‌گیرد.

کتاب تدوین مداخلات روانشناختی مراحل و شیوه ها به همت سازمان چاپ و نشر دارالحدیث با شمارگان ۵۰۰ عدد به چاپ رسید.